O dia 7 de decembro do 2014 celebraronse eleccions a xunta directiva que ten que dirixir O Clube Amigos da Chave De Ferrolterra durante os dous proximos anos habendose presentado soamente a nosa candidtura.

Temos a intención de mellorar no que se poida o Clube, para elo tomamos a decisión de organizar e establecer prioridades, por elo pedimos-vos un marxe de confianza e que nos deades tempo para levar a cabo o antedito.Podedes botarnos unha man aportando ideas e xuxerencias e colaborando no desenrolo das mesmas.

Por outra banda decir que un dos obxetivos primarios desta directiva e mellorar no posible a cuestión economica para poder desenrolar e levar a cabo sen agobios finanzeiros as actividades e traballos que se fagan, en relación con este punto e importante entender que un dos piares do sostemento do Clube son as aportacions dos socios.

En outro orden de cousas abogamos po-la transparencia nas actuacions que se realicen e nas decisions que se tomen. Ademais de manter unha comunicación fluida con vosoutros para elo usaremos a nosa paxina web, correo electronico e para os que non despoñades destes medios usaremos os convencionais.

Finalmente decirvos que estamos a vosa disposición.

Recibide un cordial saúdo da directiva

PRESIDENTE – Alfonso Esteiro Vilar

VICEPRESIDENTE – J.Luis Lopez Bermudez

TESOUREIRO – Robustiano Lopez Hermida

SEGREDARIO – Jaime Iglesias Lopez

VOCAIS –  Manuel Crego Carnota

Fernando Asensio Moroño

Juan Carlos Velón Villasuso