Convocatoria de Asemblea Extraordinaria dirixida a todos os chaveiros pertencentes o Clube Amigos da chave de Ferrolterra

A xunta directiva do “Clube Amigos da Chave de Ferrolterra”, de conformidade con o disposto no Cap.III-artigos 16 e 17 dos Estatutos, convoca a todo-los chaveiros a unha Asemblea Extraordinaria que terá lugar no Local Social Escola Fonte do Campo, o dia 5 de Abril as 12 horas en primeira convocatoria, e as 12,30 horas en segunda convocatoria co seguinte orde do dia:

1º.- Lectura e análise do borrador  do novo Regulamento.

2º .- Aprobación do mesmo si procede.

2º.- Rogos e preguntas                                                                               

O presidente

Fene a 23 de Marzo do 2015