O Domingo 25 de Outubro, farase no local social  (Fonte do Campo Fene)

as 12:00 horas a reunión para a inscripción e participación no Acto de  Clausura,

para elo os interesados deberán rechear o impreso e depositar os cartos.