ALTAS

Antonio Varela Torrente     ” Fofy ” ( Limodre A )

Eusebio Yañez Romalde        ( Serantes A )

Enrique Alvariño Caneiro  ( Cruceiro B )

BAIXAS

Antonio Fernández Corral  ( Cruceiro B )