A directiva do Clube Amigos da Chave de Ferrolterra convoca a todo-los chaveiros dos equipos que participaron na Liga de Chave do ano 2016 a Asamblea Xeral Ordinaria que terá lugar no Local Social, sito na Escola Fonte do Campo, Fene o 8 de Xaneiro do 2017 as 11:30 horas en primeira convocatoria e as 12:00 horas en segunda , con o seguinte orden do dia:

1º . Lectura e aprobación si procede da acta anterior.
2º . Estado de contas.
3º . Balance ecónomico.
4º . Balance deportivo.
5º . Cuota de inscrición por chaveiro para a Liga 2017.
6º . Implicación dos equipos na búsqueda de novos       colaboradores.
7º . Entrega documento de inscrición para a XXX Edición de Liga.
8º . Rogos e preguntas.

Dada a importancia dos asuntos a tratar pregase a asistencia a esta asemblea.

ATENTAMENTE

A XUNTA DIRECTIVA DE AMIGOS DA CHAVE DE FERROLTERRA