A Xunta directiva convoca a un representante de cada equipo que desexen participar na liga da chave 2015 a unha xuntanza que tera lugar no local social do clube ( Fonte do campo ,o lado da casa da cultura de Fene ). O dia 25 de xaneiro as 12 horas , a xuntanza ten por obxecto entrega las follas de inscrición dos equipos que queiran participar na liga.

NOTA : E obrigatorio entrega la ficha de inscrición debidamente cuberta e o pago da mesma para a elaboracion dos calendarios, fichas e documentación necesaria para a boa marcha da liga.

CUOTA DE INSCRICIÓN : 24 EUROS POR XOGADOR